רשימת מאמרים חדשים בנושא הכשרת מורים

הדפסה e-mail הזמנה
   רשימה מעודכנת לתאריך
הרשמה ללקט המאמרים    נקה הכל  |   |   | 
 
מעודכן לתאריך 16.02.2020  
1. Team Teaching During Field Experiences in Teacher Education: Investigating Student Teachers’ Experiences With Parallel and Sequential Teaching
Mathea Simons; Marlies Baeten; Claudio Vanhees
JN: Journal of Teacher Education
  Journal of Teacher Education   2020   VOL. 71   NO. 1   pp. 24-40  

2. Cascading, Colliding, and Mediating: How Teacher Preparation and K-12 Education Contexts Influence Mentor Teachers’ Work
Rachel Roegman; Joni Kolman
JN: Journal of Teacher Education
  Journal of Teacher Education   2020   VOL. 71   NO. 1   pp. 108-121  

3. Why some graduating teachers choose not to teach: teacher attrition and the discourse-practice gap in becoming a teacher
John Trent
JN: Asia-Pacific Journal of Teacher Education
  Asia-Pacific Journal of Teacher Education   2019   VOL. 47   NO. 5   pp. 554-570  

4. Teachers’ motivations for master’s degree programs in education in Israeli teacher training institutions and the implications for government policy-making concerning those programs
Khalid Arar, Ruth Zuzovsky, Smadar Donitsa-Schmidt, Ricardo Trumper & Judith Barak
JN: Asia-Pacific Journal of Teacher Education
  Asia-Pacific Journal of Teacher Education   2019   VOL. 47   NO. 5   pp. 524-538  

5. Responsibility for nurturing a child’s wellbeing: teachers teaching mindfulness with children
Nicole Jacqueline Albrecht
JN: Asia-Pacific Journal of Teacher Education
  Asia-Pacific Journal of Teacher Education   2020   VOL. 47   NO. 5   pp. 487-507  

6. Through the eyes of inclusion: an evaluation of video analysis as a reflective tool for student teachers within special education
Fabio Dovigo
JN: European Journal of Teacher Education
  European Journal of Teacher Education   2020   VOL. 43   NO. 1   pp. 110-126  

7. Teacher education for inclusive education: a framework for developing collaboration for the inclusion of students with support plans
Orla Ni Bhroin & Fiona King
JN: European Journal of Teacher Education
  European Journal of Teacher Education   2020   VOL. 43   NO. 1   pp. 38-63  

8. Collaboration in teacher education: A cross-sectional study on future teachers’ attitudes towards collaboration, their intentions to collaborate and their performance of collaboration
Annika Bush; Norbert Grotjohann
JN: Teaching and Teacher Education
  Teaching and Teacher Education   2020   VOL. 88   pp. 102968  

9. The role of technology in supporting classroom assessment in play-based kindergarten
Erica Danniels; Angela Pyle; Christopher DeLuca
JN: Teaching and Teacher Education
  Teaching and Teacher Education   2020   VOL. 88   pp. 102966  

10. Classroom talk and the legacy of Confucian culture in mathematics classroom
Emily S.W. Sum; Oh Nam Kwon
JN: Teaching and Teacher Education
  Teaching and Teacher Education   2020   VOL. 88   pp. 102964  

11. Short interims, long impact? A follow-up study on early career teachers' induction
S. Marent; A. Deketelaere; K. Jokikokko; R. Vanderlinde; G. Kelchtermans
JN: Teaching and Teacher Education
  Teaching and Teacher Education   2020   VOL. 88   pp. 102962  

12. Teacher candidates’ intentions to teach: implications for recruiting and retaining teachers in urban schools
Crystal Chen Lee, Sibel Akin & A. Lin Goodwin
JN: Journal of Education for Teaching
  Journal of Education for Teaching   2019   VOL. 45   NO. 5   pp. 525-539  

13. Student teaching practicum: are we doing it the right way?
Daniel Portman & Ruwaida Abu Rass
JN: Journal of Education for Teaching
  Journal of Education for Teaching   2019   VOL. 45   NO. 5   pp. 553-566  

14. Globalization, Global Mindsets and Teacher Education
A. Lin Goodwin
JN: Action in Teacher Education
  Action in Teacher Education   2020   VOL. 42   NO. 1   pp. 6-18  

15. Wise Ancestors and Current Social Issues as Guides to the Design of Contemporary Programs of Teacher Education
David C. Berliner
JN: Action in Teacher Education
  Action in Teacher Education   2020   VOL. 42   NO. 1   pp. 31-37  

16. Preparing Teachers as Democratic Professionals
Ken Zeichner
JN: Action in Teacher Education
  Action in Teacher Education   2020   VOL. 42   NO. 1   pp. 38-48  

17. Teacher Education for Justice and Equity: 40 Years of Advocacy
Marilyn Cochran-Smith
JN: Action in Teacher Education
  Action in Teacher Education   2020   VOL. 42   NO. 1   pp. 49-59  

18. Accountability in Teacher Education
Linda Darling-Hammond
JN: Action in Teacher Education
  Action in Teacher Education   2020   VOL. 42   NO. 1   pp. 60-71  

19. From professional isolation to effective leadership: preschool teacher-directors’ strategies of shared leadership and pedagogy
Merav Aizenberg & Izhar Oplatka
JN: Teachers and Teaching: theory and practice
  Teachers and Teaching: theory and practice   2019   VOL. 25   NO. 8   pp. 994-1013  

20. Using Dual Systems theory to conceptualise challenges to routine when transforming pedagogy with digital technologies
Christopher Blundell, Kar-Tin Lee & Shaun Nykvist
JN: Teachers and Teaching: theory and practice
  Teachers and Teaching: theory and practice   2019   VOL. 25   NO. 8   pp. 937-954  

21. Moving beyond induction and mentoring: The influence of networks on novice teacher experiences
Lynn M. Sikma
JN: Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning
  Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning   2019   VOL. 27   NO. 3   pp. 317-341  

22. Reassessing Disparities in Online Learner Student Engagement in Higher Education
Justin Paulsen; Alexander C. McCormick
JN: Educational Researcher
  Educational Researcher   2020   VOL. 49   NO. 1   pp. 20-29  

23. Troubling Practice: Exploring the Relationship Between Whiteness and Practice-Based Teacher Education in Considering a Raciolinguicized Teacher Subjectivity
Julia R. Daniels; Manka Varghese
JN: Educational Researcher
  Educational Researcher   2020   VOL. 49   NO. 1   pp. 56-63  

24. The Impact of a Varied Field Experience on Preservice Teachers’ Perceptions of their Personal Growth: A Summer Mathematics Academy for Early Learners
Ryann Shelton, Keith Kerschen & Sandi Cooper
JN: The Teacher Educator
  The Teacher Educator   2020   VOL. 55   NO. 1   pp. 28-46  

25. Professional Growth Through Reflection and an Approximation of Practice: Experiences of Preservice Teachers as Teaching Assistants in a Secondary Mathematics Teaching Methods Course
Limin Jao, Gurpreet Sahmbi & Ying-Syuan Huang
JN: The Teacher Educator
  The Teacher Educator   2020   VOL. 55   NO. 1   pp. 47-65  

26. An Exploration of Conferences Between a Preservice and Inservice Teacher About Mathematical Discourse
Tutita M. Casa, Fabiana Cardetti & Cindy Gilson
JN: The Teacher Educator
  The Teacher Educator   2020   VOL. 55   NO. 1   pp. 66-87  

27. Developing research-informed practice in initial teacher education through school-university partnering
Sally Elton-Chalcraft, Adrian Copping, Karen Mills & Ian Todd
JN: Professional Development in Education
  Professional Development in Education   2020   VOL. 43   NO. 1   pp. 5-20  

28. ‘Do you mean besides researching and studying?’ Finnish teacher educators’ views on their professional development
Katriina Maaranen, Heikki Kynaslahti, Reijo Byman, Sara Sintonen & Riitta Jyrhama
JN: Professional Development in Education
  Professional Development in Education   2020   VOL. 43   NO. 1   pp. 35-48  

29. Educating Teacher Educators: International Perspectives
Marilyn Cochran-Smith, Lexie Grudnoff, Lily Orland-Barak & Kari Smith
JN: The New Educator
  The New Educator   2020   VOL. 16   NO. 1   pp. 5-24  

30. Methodological Guidance Paper: High-Quality Meta-Analysis in a Systematic Review
Patricia A. Alexander
JN: Review of Educational Research
  Review of Educational Research   2020   VOL. 90   NO. 1   pp. 6-23  

סה"כ 30 פריטים
     נקה הכל  |   |   |